Institutionen för ABM

Välkommen till institutionen för ABM!

Registrering

För att påbörja studierna behöver du ha ett aktivt studentkonto vid Uppsala universitet. På institutionen för ABM gör du som är nyantagen student till något av våra program eller kurser registreringen via Ladok.

Om du blivit villkorligt antagen kan du inte registrera dig själv via webben. Du behöver istället kontakta institutionens studievägledare Görel Tunerlöv via e-post gorel.tunerlov@abm.uu.se snarast efter att andra antagningsbeskedet kommit och senast den 20 augusti.

Om du ska läsa år två på Masterprogrammet i ABM sänder du istället ett e-postmeddelande med ditt namn och födelsenummer till studievägledare Görel Tunerlöv via e-post gorel.tunerlov@abm.uu.se så gör hon sedan i augusti din registrering för höstterminen.

Reserv

Om du är placerad som reserv kommer du att bli kontaktad via e-post eller telefon om du kan erbjudas en plats. Vi börjar kalla reserver tidigast den 10 augusti.

Program- och kursstarter

Masterprogrammet i ABM startar med två dagars gemensam programinformation för nyantagna programstudenter den 31 augusti kl. 10.15 via det digitala verktyget Zoom. Mer om programstarten hittar du på masterprogrammets sida i lärplattformen Studium när du registrerat dig. På institutionens webbplats hittar du också schema för programintroduktionens två dagar samt det första momentet på Masterprogrammet i ABM.

Masterprogrammet i digital humaniora startar den 30 augusti kl. 10.15 i sal 7-0042 på Campus Engelska parken för nyantagna. Schema för den första kursen "Introduktion till digital humaniora" kommer du att se på institutionens webbplats. På kursen och programmet används lärplattformen Studium.

Kursen Museer och kulturarv i konflikt- och katastrofområden ges i höst på engelska. Kursstart sker den 30 augusti kl. 10.15 i sal 16-0043 på campus Engelska parken och schemat kommer du att se på institutionens webbplats. Under kursen används lärplattformen Studium.

Senast uppdaterad: