Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Kursregistrering

På de flesta av våra kurser är det webbregistrering och då registrerar du dig själv i Ladok för studenter. För de kurser som har webbregistrering öppnar registreringen en vecka före kursstart och stänger samma dag som kursen startar. I Ladok ser du vilka datum registreringen är öppen.
Observera att om du missar att registrera dig i tid kan din plats komma att erbjudas reservplacerad sökande.

För kurser som har upprop ser ni registreringsinformation på kurstillfällets sida i Studium.

Följande kurser har upprop via Zoom alt. på plats - klicka på kursen nedan så kommer du till kursens sida i Studium:
3FF205 - Missbruk och beroende - kursstart 2021-08-30
3FF502 - Neurofarmakologi - kursstart 2021-11-01

Är du villkorligt antagen ska du så snart som möjligt och allra senast sista registreringsdatum kontakta kursadministrationen för att styrka din behörighet och bli registrerad.

Om du är placerad som reserv kommer du att bli kontaktad av institutionen via e-post om du kan erbjudas en plats.

Ytterligare information angående registrering, kursplaner och scheman med mera för respektive kurs finns i Studium. Schema finns också att söka ut på schema.uu.se.

Programfrågor och omregistrering

Du som har haft uppehåll från dina studier eller har andra frågor om ditt program, kontakta Farmaceutiska fakultetens studievägledning på farmstudievagledning@uadm.uu.se.

Här kan du hitta scheman för våra kurser: schema.uu.se

Du som har moment kvar att komplettera på någon av våra kurser kan söka om omregistrering via en blankett på svenska eller engelska.

Du är välkommen att kontakta våra kursadministratörer för hjälp med ärenden som rör institutionens kurser. Om du behöver kontakta oss på institutionen gällande dina kurser så når du oss enklast via: kursadm@farmbio.uu.se

För mer information om kursadministrationens öppettider mm, se våran hemsida

Behöver du omregistrera dig på en kurs?

Här hittar du länkar till kursöversikten i Studium för alla institutionens kurser som ges höstterminen 2021. Under respektive kurssida hittar du information om registrering och kursstart etc.

Om du inte hittar din kurs i listan nedan så kan den finnas under Institutionen för läkemedelskemi eller Institutionen för farmaci.

Institutionens kurser

Läkemedelsutveckling och -användning, 7,5 högskolepoäng (3FB250)

Farmaceutisk biokemi med cellbiologi, 7,5 högskolepoäng (3FI212) (nedlagd VT20)

Farmakologi, 15 högskolepoäng (3FF213) (nedlagd HT20)

Molekylärbiologi med läkemedelsinriktning, 7,5 högskolepoäng (3FB214) (nedlagd HT20)

Toxikologi, läkemedelsmetabolism och säkerhetsvärdering, 4,5 högskolepoäng (3FX203) (nedlagd VT21)

Farmakognosi och läkemedlens ursprung, 6 högskolepoäng (3FN213)

Galenisk och fysikalisk farmaci, 10,5 högskolepoäng (3FG205)

Senast uppdaterad: