Institutionen för ABM

Välkommen till institutionen för ABM!

Registrering - antagen

Har du sökt och blivit antagen till Masterprogrammet i ABM, Masterprogrammet i Digital Humaniora, eller till kursen Museer och kulturarv i konflikt och katastrofområden höstterminen 2022?

För att inte förlora din plats behöver du registrera dig. Vid institutionen för ABM kan du registrera dig med start den 28 juli fram till 25 augusti via Ladok för studenter. Om du inte har aktiverat ditt studentkonto vid Uppsala universitet behöver du göra det innan du kan registrera dig.

Institutionen använder Studium (studium.uu.se) som informationskanal och där hittar du bland annat litteraturlista. Kommande så läggs uppgifter och till exempel seminarieuppgifter in där.

Antagen med villkor

Är du antagen med villkor behöver du först visa upp för institutionen att du nu uppfyller behörigheten fullt ut. Institutionen ser därefter till att registrering görs. Kontakta gorel.tunerlov@abm.uu.se senast 25 augusti.

Reservantagning

Vi kallar reserver till våra program och kurs löpande efter andra urvalet i juli. Kallelse görs via telefon/e-post fram till program/kursstart. Vi har inte något särskilt reservupprop.

För Masterprogrammet i ABM om du ska läsa år 2 oavsett inriktning sänder du ett mail till gorel.tunerlov@abm.uu.se under perioden 15 augusti - 28 augusti att du vill registrera dig för år två inom programmet

Har du problem att registrera dig på något av våra program (Masterprogrammet i ABM eller Masterprogrammet i Digital humaniora) så mejla till institutionen för ABM på adressen gorel.tunerlov@abm.uu.se så hjälper vi dig. Återkommer du i studierna efter studieuppehåll vårterminen 2022 så kontaktar du också Görel som hjälper dig med registrering.

Terminsstart

Masterprogrammet i ABM år 1 alla inriktningar startar höstterminen 2022 med en gemensam programintroduktion i Uppsala under två dagar i vecka 35.

Masterprogrammet i ABM år 2 läser inriktningsspecifikt moment - momentstart under vecka 35.

Masterprogrammet i digital humaniora år 1 startar höstterminen 2022 med kursen "Introduktion till digital humaniora".

Schema för våra program och kursen Museer och kulturarv i konflikt och katastrofområden finns på institutionens webbplats.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo