Institutionen för arkeologi och antik historia

Välkommen till institutionen för arkeologi och antik historia!

Institutionen för arkeologi och antik historia, vid Uppsala universitet, finns på två platser: Engelska parken i Uppsala och Campus Gotland i centrala Visby.

Vi kan erbjuda dig en mångsidig, spännande och utmanade utbildning och har en unik grundutbildning i Sverige där vi förenar kunskapen om det förflutna med modern teknologi och pedagogisk tänkande. Vissa av våra kurser samläses via videolänksföreläsningar på de båda campusen.

Studium

Vi använder lärplattformen Studium där undervisningsmaterial, schema med mera finns tillgängligt. Studium är en del av Canvas, och om du vill ladda ner appen söker du på Canvas Student. Det är ditt ansvar som student att se över din e-post dagligen så du inte missar information från oss.

I Studium hittar du som inloggad student kontaktuppgifter till kursansvarig lärare, schema och litteraturlistor mm.

Information till antagna och efterantagna

Du registrerar dig själv i Ladok. Om du inte har registrerat dig senast sista registreringsdag riskerar du att förlora din plats. Platsen går vidare till eventuella reserver.
Är det första gången du läser på Uppsala universitet behöver du ett studentkonto innan du kan registrera dig.

Om du behöver hjälp med registreringen så kan du innan sista registreringsdag mejla till kursadministratören för att bli registrerad på kursen.

Olika registreringsperioder

Det är olika registreringsperioder på olika kurser, så var noga med att inte missa din registreringsperiod! När registreringen stängts börjar vi kalla reserver, och du riskerar att förlora din rätt till platsen om du inte har registrerat dig. Det är ditt ansvar att själv hålla koll på vilka datum som gäller.

Villkorligt antagen

Om du inte uppfyller kursens/programmets behörighetskrav blir du antagen med villkor (VI). Är du antagen med villkor så kan du inte registrera dig. För att ha kvar din plats så måste du tacka ja till den. Det gör du genom att mejla till info@arkeologi.uu.se för Uppsala och studentservice-cg@uu.se för Gotland, senast sista registreringsdag.

Skriv ”Antagen med Villkor” i ämnesraden och uppge i mejlet namn, personnummer och vilken kurs/vilket program du är antagen till.

Reservantagning

Institutionen kallar reserver via e-post. Eventuell reservantagning påbörjas tidigast efter registreringsperiodens slut. Du behöver inte kontakta institutionen utan blir kallad i mån av plats. Besked skickas ut via mejl (svarstid cirka två dagar). Var därför noga med att kontrollera din e-post dagligen när registreringsperioden är slut och reservantagningen startar. Kontrollera även din skräppost då mejl från Uppsala universitet ibland kan hamna där.

Har du ångrat dig eller fått förhinder?

Det är viktigt att du om du ångrat dig eller fått förhinder, lämnar återbud så att en annan student kan få besked snabbare om en återbudsplats.
Har du några frågor, kontakta info@arkeologi.uu.se i Uppsala eller studentservice-cg@uu.se för Gotland.

Ansökan om studieuppehåll 
Ett studieuppehåll kan vara max tre terminer och exempelvis på grund av förtjänstarbete, föräldraledighet, värnplikt. Om du återkopplar inom angiven tid, har du garanterad plats på kursen efter ditt uppehåll.

Anmälan om avbrott
Du avslutar dina studier.

Ansökan om omregistrering
En omregistrering görs i mån av plats. Antagna och reserver har företräde. En omregistrering görs en gång/kurs.

Ansökan om tillgodoräkning
Har du läst vid annan högskola/universitet? Har du en gammal kurs du vill tillgodoräkna i en ny? Då är det denna blankett du ska använda.

Text

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo