Institutionen för fysik och astronomi

Välkommen till oss på institutionen för fysik och astronomi. På den här sidan hittar du registreringsinformation för dig som ny student.

Varmt välkommen till Teknisk-Naturvetenskaplig bastermin med start VT2023

Uppstart för basterminen äger rum på måndag den 9 januari kl. 9.00–10.00. På Ångströmslaboratoriet i sal 90103.

Direkt efter registreringen börjar Introduktionskursen och den går:
Måndag 9/1 10.00-15.00 sal 90103
Tisdag 10/1 09.00-15.00 sal 90103

Mer information om programmet skickas till dig via e-post den 22 december i form av ett välkomstbrev.

Kontaktuppgifter:
Jannika Andersson Chronholm jannika.chronholm-andersson@physics.uu.se
Johan Larsson johan.larsson@physics.uu.se
Emma Almgren basarsvagledning@physics.uu.se

Som nyantagen student behöver du aktivera ditt studentkonto. Detta gör du några dagar efter du har fått ditt antagningsbesked.

Onsdagen den 11/1 i Sonja Lyttkens, 101121 sker ett gemensamt upprop med Basåringarna kl 09.00, då sker även kursval- så fundera redan nu vilka kurser du vill läsa.
Direkt efter uppropet börjar undervisningen. Schemat finner ni här: https://cloud.timeedit.net/uu/web/wr_staff/ri1w3XYQ60ZZ1YQwQQ075782y6Y2957.html

Om du är placerad som reserv kommer du att bli kontaktad av institutionen via e-post om du kan erbjudas en plats och får då information om registrering.

Redan student på basåret?

Upprop för VT23 sker för Basåringarna onsdagen den 11/1 i Sonja Lyttkens, 101121. TA MED LEGITIMATION.
Direkt efter uppropet börjar undervisningen. Schemat finner ni här: https://cloud.timeedit.net/uu/web/wr_staff/ri1w3XYQ60ZZ1YQwQQ075782y6Y2957.html

Du kan ansöka om att bli antagen till en senare del av ett program du vill läsa. För att bli antagen förutsätter det att du har meriter som motsvarar tidigare terminer på programmet och att det finns ledig plats.

Vid ansökan görs en bedömning av vilken årskurs du är behörig att antas till. Du kan antas tidigast till termin två. Grundläggande krav för att kunna bli antagen är:

 • Det måste finns en ledig plats i aktuell årskurs.
 • Du måste uppfylla grundläggande och särskild behörighet för programmet.
 • Det antal poäng du måste kunna tillgodoräkna dig för att bli antagen till finns angivet i programmets utbildningsplan under rubriken Övriga föreskrifter. Antalet kan variera beroende på vilken termin du vill bli antagen till.
 • För civil- eller högskoleingenjörsprogram måsta du också ha tillräckliga förkunskaper för att läsa minst 15 hp av studieplanens kurser den termin du söker till.

Mer info: https://www2.uu.se/student/fakultet/teknisk-naturvetenskapliga/antagning-till-senare-del

Kontakt

Kurskansliet fysik och astronomi: kurskansli@physics.uu.se
Kontaktuppgifter: Rabab Elkarib studievagledare@physics.uu.se

Admission to later part of programme

You can apply to a later part of a programme if there is place and you have merits corresponding to earlier semesters of the new programme.

During the application, your merits will be assessed to see what year you qualify for. You can at the earliest be admitted to the second semester of a programme. The essential qualifications in order to be admitted to a later part of a programme are:

 • There must be an available place in the year you qualify for.
 • You must meet the entry requirements for the programme.
 • You must transfer credit from previous studies. How many credits needed for the specific programme you are looking to be admitted to is noted in the programme syllabus under Other directives.
 • You must be residing in Sweden in order to be admitted.

More information: https://www2.uu.se/en/students/faculty/science-and-technology/admission-to-later-part

Contact us
Master coordinator: Dmytro Volin, dmytro.volin@physics.uu.se
Study counsellor: Emma Almgren, emma.almgren@physics.uu.se

Admission to later part of programme

You can apply to a later part of a programme if there is place and you have merits corresponding to earlier semesters of the new programme.

During the application, your merits will be assessed to see what year you qualify for. You can at the earliest be admitted to the second semester of a programme. The essential qualifications in order to be admitted to a later part of a programme are:

 • There must be an available place in the year you qualify for.
 • You must meet the entry requirements for the programme.
 • You must transfer credit from previous studies. How many credits needed for the specific programme you are looking to be admitted to is noted in the programme syllabus under Other directives.
 • You must be residing in Sweden in order to be admitted.

More information: https://www2.uu.se/en/students/faculty/science-and-technology/admission-to-later-part

Contact us
Master coordinator: Nicusor Timneanu, nicusor.timneanu@physics.uu.se
Study counsellor: Emma Almgren, emma.almgren@physics.uu.se

Admission to later part of programme

You can apply to a later part of a programme if there is place and you have merits corresponding to earlier semesters of the new programme.

During the application, your merits will be assessed to see what year you qualify for. You can at the earliest be admitted to the second semester of a programme. The essential qualifications in order to be admitted to a later part of a programme are:

 • There must be an available place in the year you qualify for.
 • You must meet the entry requirements for the programme.
 • You must transfer credit from previous studies. How many credits needed for the specific programme you are looking to be admitted to is noted in the programme syllabus under Other directives.
 • You must be residing in Sweden in order to be admitted.

More information: https://www2.uu.se/en/students/faculty/science-and-technology/admission-to-later-part

Contact us
Master coordinator: Biplab Sanyal, biplab.sanyal@physics.uu.se
Study counsellor: Emma Almgren, emma.almgren@physics.uu.se

Admission to later part of programme

You can apply to a later part of a programme if there is place and you have merits corresponding to earlier semesters of the new programme.

During the application, your merits will be assessed to see what year you qualify for. You can at the earliest be admitted to the second semester of a programme. The essential qualifications in order to be admitted to a later part of a programme are:

 • There must be an available place in the year you qualify for.
 • You must meet the entry requirements for the programme.
 • You must transfer credit from previous studies. How many credits needed for the specific programme you are looking to be admitted to is noted in the programme syllabus under Other directives.
 • You must be residing in Sweden in order to be admitted.

More information: https://www2.uu.se/en/students/faculty/science-and-technology/admission-to-later-part

Contact us
Master coordinator: Håkan Rensmo, QuantTechCoordinator@physics.uu.se
Study counsellor: Emma Almgren, emma.almgren@physics.uu.se

Fysik som biämne

Kontakt

Kontaktuppgifter: Rabab Elkarib studievagledare@physics.uu.seKurskansliet fysik och astronomi: kurskansli@physics.uu.se

Antagen

Du som är antagen kan registrera dig i Ladok på de kurser som startar vecka 3. Registreringen för dessa öppnar någon månad innan kursstart. Om du inte har registrerat dig senast sista registreringsdatum riskerar du att förlora din studieplats.

Kurser som startar senare i vår kan du registrera dig på tidigast två veckor innan kursstarten.

Antagen med villkor

Om du är antagen med villkor och inte kan registrera dig i Ladok ska du vänta till veckan innan kursstarten. I vissa fall öppnar registreringen då.

Om du fortfarande inte kan registrera dig när det är mindre än en vecka kvar tills kursen börjar, då ska du kontakta Kurskansliet vid Fysik & Astronomi.

Kurskansliet fysik och astronomi: kurskansli@physics.uu.se

I mejlet anger du ditt namn och ditt personnummer. Skriv kursnamnet och kurskoden i ämnesraden.

Schema

Schemat hittar du i TimeEdit

Kurslitteratur

Du kan hitta kurslitteraturen i kursplanen. Observera att du måste välja den version som är aktuell just nu. Under "Versioner av kursplanen" står det från vilket datum kursplanen gäller.

Sök kursplaner

Så anmäler du dig

Du anmäler dig till tentamen i Ladok. Anmäl dig senast tolv dagar före tentamenstillfället. Du kan inte anmäla dig i tentamenslokalen. Ta med dig giltig legitimation till tentamenslokalen.

Avanmäl dig om du inte kan skriva tentan

Om du har anmält dig till en tenta och av något skäl inte ska skriva den är det mycket viktigt att du avanmäler dig i Ladok. Detta ska ske senast sista anmälningsdagen.

Varje kurs har minst tre tentamenstillfällen under ett år, varav en ordinarie och två omtentor. I mån av plats kan du skriva omtentamen vid ett senare ordinarie tentamenstillfälle. Om du väljer att skriva omtentamen vid senare ordinarie tentamenstillfälle går det dock inte att garantera krockfrihet med andra moment i kurser du läser.

 • https://www2.uu.se/student/fakultet/teknisk-naturvetenskapliga/lasarsperioder-och-tentamen
 • Tentamensperioder = när på året tentamen ges för respektive kurs
 • Tentamensschema = exakt datum och tid då tentorna ges

Olika typer av registreringar

Det finns två olika registreringstyper i Ladok:

 1. Registrering – studenten registreras för första gången på en kurs.
 2. Omregistrering – studenten registreras på en kurs som han eller hon är registrerad på en tidigare termin, för att gå om hela kursen eller en del av den (följa undervisningen igen och/eller delta i prov).

Om du behöver omregistreras på en kurs hör du av dig till Kurskansliet på Fysik & Astronomi. De kommer avgöra om du som student ska beredas plats för att delta på en kurs på nytt. Omregistrering sker först när alla antagna och reserver haft tillfälle att registrera sig. För att endast delta i examination är omregistrering inte nödvändig.

Om du vill gå om hela eller delar av en kurs som du har varit registrerad på tidigare kan du i mån av plats bli omregistrerad. Institutionen avgör om du kan få plats för att delta på kursen på nytt.

Kurskansliet fysik och astronomi: kurskansli@physics.uu.se

Avbrott

Om du har registrerat dig men inte längre vill gå kursen kan du göra ett avbrott på kursen. Om du gör avbrottet inom tre veckor efter kursstart och ännu inte har några resultat har du möjlighet att söka och bli antagen till kursen igen. Om du gör avbrottet efter tre veckor har du inte rätt att gå kursen vid ett senare tillfälle. Du kan inte heller söka samma kurs igen.

Observera att det inte räcker med att lämna återbud på antagning.se för att göra ett avbrott.

Om du går ett program måste du meddela avbrottet till din institution.

Studieuppehåll

Vilka skäl som ger rätt till studieuppehåll hittar du i Universitets- och högskolerådets författningssamling. Du skickar din ansökan till din institution. Om du anger andra skäl i din ansökan, så avgör ansvariga för utbildningen om studieuppehåll kan beviljas. Om du får beviljat studieuppehåll innebär det att du har platsgaranti efter studieuppehållet.

I beslutet framgår det när du ska återuppta dina studier. Om du inte kan ta din plats då är det möjligt att ansöka om ett nytt studieuppehåll.

Kurskansliet fysik och astronomi: kurskansli@physics.uu.se

Text

Text

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo