Institutionen för fysik och astronomi

Varmt välkommen till Tekniskt-naturvetenskaplig Basår HT2022!

Uppstart för basåret äger rum på Ångströmlaboratoriet (ta med dator och legitimation).

Tid: Måndagen den 22 augusti kl. 09.00
Plats: Sal Sonja Lyttkens, 101121

Registrering sker endast i samband med uppstart den 22 augusti. Du kan inte registrera dig digitalt före uppropet. Mer information kommer via e-post efter andra antagningen 28 juli.

Om du inte har möjlighet att närvara vid uppstarten måste du anmäla detta senast 15 augusti. Du anmäler detta till studievägledningen via e-post basarsvagledning@physics.uu.se. Om du inte kan närvara vid uppstarten och inte meddelar oss i tid kommer du att förlora din studieplats.

Undervisningen påbörjar onsdagen den 24 augusti.

Vid uppstarten kommer du få information om vilka kurser du kan läsa under basåret. Du kommer bli ombedd att fylla i en blankett med vilka kurser du vill läsa, börjar fundera på det redan nu.

Mer information om programmet skickas till dig via e-post i form av ett välkomstbrev.

Som nyantagen student behöver du aktivera ditt studentkonto. Detta gör du efter du har fått ditt antagningsbesked.

Om du är placerad som reserv kommer du att bli kontaktad av institutionen via e-post om du kan erbjudas en plats och får då information om registrering.

Övriga frågor?

Har du funderingar kring dina studier, registrering på kurser, studieuppehåll eller dylikt kan du höra av dig till:
Kurskansliet Fysik och Astronomi: kurskansli@physics.uu.se
Studievägledare Emma Almgren basarsvagledning@physics.uu.se

Varmt välkommen till Kandidatprogrammet i fysik med start HT2022!

Uppstart för programmet äger rum på Ångströmlaboratoriet. Ta med legitmation.

Tid: Måndag den 22 augusti kl. 10.00
Plats: Häggsalen Å10132

Kontakt

Kurskansliet Fysik och Astronomi: kurskansli@physics.uu.se
Kontaktuppgifter: Rabab Elkarib studievagledare@physics.uu.se

Varmt välkommen till ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan (fy/ma) med start HT2022!

Uppstart för programmet äger rum på Ångströmlaboratoriet. Ta med legitimation.

Tid: Måndag den 22 augusti kl. 10.00
Plats: Häggsalen Å10132

Kontakt

Kurskansliet Fysik och Astronomi: kurskansli@physics.uu.se
Kontaktuppgifter: Rabab Elkarib studievagledare@physics.uu.se

Masterprogrammet i Fysik

Masterprogrammet i Biofysik/Kvantteknologi/Materialvetenskap