Studentrepresentanter sökes!

Uppsala studentkår och Litteraturvetenskapliga institutionen söker studentrepresentanter!

Institutionsstyrelsen

Som studentrepresentant i institutionsstyrelsen deltar du i organets möten där beslut fattas gällande bland annat kursplaner och litteraturlistor, samt där andra ärenden diskuteras. Du kan även komma att tillfrågas i ärenden som gäller kvalitetsutveckling, samt inbjudas till pedagogiska diskussioner och planeringsmöten.

Gruppen för lika villkor

Som studentrepresentant i gruppen för lika villkor bidrar du till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter oavsett, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Tag chansen att vara med och påverka institutionens arbete! Läs mer här: Studentrepresentant - Uppsala studentkår

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo