Undervisning som planerat

Regeringen och Folkhälsomyndigheten presenterade den 21 december ytterligare restriktioner och rekommendationer för att minimera smittspridningen av covid-19. Dessa gäller från och med den 23 december.

Undervisning på lärosäten ska fortsätta på plats om lämpliga smittskyddsåtgärder vidtas. För Uppsala universitet är huvudregeln att undervisning, examination och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ska fortgå som planerat.

Universitetsledningen kommer att återkomma om ytterligare smittskyddsåtgärder, utöver de som redan vidtagits, bedöms nödvändiga.

Om du har frågor kontakta din kursledning, studievägledare eller studentservice vid institutionen eller på campus.

Allmänna frågor kan ställas till studentservice centralt.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo