Driftavbrott för fillagring på studentdatorer

Fillagring för studenter på datorerna i datorsalar och bibliotek på campus kommer att vara otillgänglig mellan 15 juni och 17 juni.

Kopiera dina filer under avbrottet

Kopiera dina filer till en annan lagringsyta för att nå dem under arbetets gång. Alla filer kommer åter vara tillgängliga efter avbrottet.

Kontakt

Om du har frågor kan du vända dig till IT-supporten: itsupport@uu.se.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo