Arbetsskador och tillbud

En arbetsskada är olycksfall i arbetet, färdolycksfall, arbetssjukdom och smitta. Ett fysiskt tillbud är en händelse som kunnat leda till fysisk skada eller olycksfall. Ett psykosocialt tillbud kan handla om situationer med kränkande handlingar. Alla har ansvar för att rapportera tillbud till prefekt/motsvarande.

För den som blivit skadad är det viktigt att det finns en anmälan hos Försäkringskassan och Kammarkollegiet. Anmälan är också en hjälp för universitetet att förbättra arbetsmiljön.

Säkerhet

Verksamheten vid universitetet ska fungera och samtidigt erbjuda en trygg miljö för studenter och anställda. I Medarbetarportalen finns detaljerad information om säkerhetsarbetet på universitetet. Universitetet har också en egen krisorganisation och krisberedskap.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo