Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Information inför HT 2021

Välkommen önskar vi på institutionen!

Du kan läsa om våra kurser längre ner på sidan under avsnittet Logga in i Studium.

Höstens undervisning

Vi planerar för undervisning på campus i höst.

För distanskurserna i etnologi sker undervisningen genom lärplattformen Studium och e-mötesverktyget Zoom.


Aktivera ditt studentkonto

Om du redan har ett studentkonto kan du hoppa över det här avsnittet.

Innan du kan påbörja dina studier måste du aktivera ditt studentkonto på Uppsala universitet. När du har aktiverat kontot kommer du att kunna registrera dig på dina kurser eller ditt program, och logga in i lärplattformen Studium. Studentkontot ger dig också tillgång till studentresurser som bibliotekstjänster, e-post, MS Office, möjlighet att göra utskrifter och att använda UU:s nätverk.

 

Registrera dig i Ladok för studenter

När du har aktiverat ditt studentkonto behöver du registrera dig på den kurs eller det program som du är antagen till. Registrera dig i Ladok för studenter.

Om du inte registrerar dig i tid riskerar du att förlora din plats.

Om du är antagen med villkor kan du inte registrera dig i Ladok för studenter. Kontakta vår kursadministratör Angelika Holm.

Registreringsperioder

Registreringen är öppen 29 juli - 22 augusti för kurser och program som börjar vid terminsstart i augusti.

  • För kurser som börjar i oktober är registreringen öppen 13 september - 26 september.
  • För kurser som börjar i november är registreringen öppen 11 oktober - 24 oktober.
  • För kurser som börjar i december är registreringen öppen 22 november - 5 december.

 

Distanskurser i etnologi

Distanskurserna i etnologi ges från Campus Gotland. Registrera dig på den kurs (eller kurser) du har blivit antagen till i Ladok för studenter.

Om du är antagen med villkor kan du inte registrera dig i Ladok för studenter. Kontakta vår studieadministratör på Campus Gotland, Cecilia Howe.

Undervisningen sker genom lärplattformen Studium, där du även hittar all den information du behöver inför kursstart. Se avsnittet Logga in i Studium. Till kursernas chattar används Zoom, se information längre ner på sidan.
Har du frågor om kurserna, kontakta koordinator Carina Johansson.

 

Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi (KuSE)

Studenter antagna till KuSE-programmet registrerar sig på programmets första kurs, Introduktionskurs, 30 högskolepoäng, i Ladok för studenter. Programmet påbörjas då automatiskt.

Om du är antagen med villkor kan du inte registrera dig i Ladok för studenter. Studenter som är antagna med villkor (VI), som alltså ännu inte uppfyller behörighetskraven, kan inte registrera sig. Senast vid kursstart behöver behörighetskraven vara uppfyllda för att du ska kunna registreras. Kontakta kursadministratör för registrering. Kontakta vår kursadministratör Angelika Holm.

 

Masterprogram i humaniora

Antagna till inriktningarna Etnologi och Kulturantropologi registrerar sig i Ladok för studenter på den inledande kursen på programmet Introduktionskurs för masterstudenter i kulturantropologi och etnologi, 7.5 hp. Programmet påbörjas då automatiskt.

Om du är antagen med villkor, du uppfyller ännu inte behörighetskraven, kan du inte registrera dig i Ladok för studenter. Senast vid kursstart behöver behörighetskraven vara uppfyllda för att du ska kunna registreras.

 

Reserv

Vi kontaktar reserver i turordning. Har du blivit placerad som reserv och kan erbjudas en plats kommer du att bli kontaktad av institutionen via e-post till den adress som finns registrerad på antagning.se.

 

Har du ångrat dig eller fått förhinder?

Det är viktigt att du om du ångrat dig eller fått förhinder, lämnar återbud i Ladok för studenter så att en annan student kan få besked snabbare om en reservplats.

 

Terminsstart måndag 30 augusti

Etnologi A-studenter, Engelska parken
Tid: 12:15-14 upprop och introduktion tilsammnas med KuSE-studenter
Plats: Ihresalen, Eng/21-0011

Kulturantropologi A-studenter, Engelska parken
Tid: 10:15-11, upprop och introduktion
Plats: Geijersalen, Eng/6-1023

KuSE-studenter, Engelska parken
(Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi)
Tid: 08:15-10, upprop och introduktion endast KuSE-studenter
Plats: sal Eng/7-0042

Tid: 12:15-14 upprop och introduktion tilsammnas med Etnologi A
Plats: Ihresalen, Eng/21-0011

Gemensam terminsstart för A-kurser och nya KuSE-studenter, Ekonomikum
Tid: 15:15-17
Plats: hörsal Obs/hör4, Ekonomikum

Schema för andra kurser finns i Studium, se avsnittet nedanför.


Logga in i Studium

All kursinformation (scheman, kursplaner, lärarlistor, läsinstruktioner, litteraturlistor o.s.v.) hittar du i lärplattformen Studium. Du som är antagen eller registrerad ser dina kurs- och programsidor när du loggar in i Studium. Precis som med registreringen behöver du först ha aktiverat ditt studentkonto för att kunna logga in i Studium.

Du kan också läsa våra kursers översikter utan att var inloggad så snart de är publicerade. Detta sker löpande under terminen. Kursöversikter som går att läsa nu är:


Zoom

Det kan hända att del av undervisningen sker via e-mötesverktyget Zoom. Testa ditt zoomkonto i god tid innan så att du hinner bekanta dig med verktyget.

 

Kontakt

Studenter campus Engelska parken, Uppsala 

Öppet fram till och med 2 juli; tisdagar kl 10-11
Stängt 5 juli t.o.m. 8 augusti
Öppet 9 augusti och framåt; kontorstid

Kursadministratör Angelika Holm
+46 18 471 22 13
kursadm@antro.uu.se

Studenter campus Gotland och distanskurser i etnologi

Studieadministratör Cecilia Howe
+46 498 10 82 36, +46 18 471 82 36
cecilia.howe@uadm.uu.se
studentservice@campusgotland.uu.se (funktionsmail)

Campus Gotlands hemsida

Studenter Masterprogram i hållbar destinationsutveckling campus Gotland

För inriktningen Kulturarv och hållbarhet kontakta Carina Dahlström

 

Senast uppdaterad: