Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Information om HT 2021 och VT 2022

Välkommen önskar vi på institutionen!

Du kan läsa om våra kurser längre ner på sidan under avsnittet Lärplattformen Studium.

Vår undervisning

Vi hälsar våra studenter till vårterminen 2022 välkomna.

Utgångsläget är att vi undervisar på Campus under vårterminen, men på grund av ökad spridning av Covid i vårt samhälle kan vi göra anpassningar. Vilka anpassningar som gäller för din kurs meddelas under kursen i Studium.

Det är viktigt att du håller dig uppdaterad om dina studier – det kan bli snabba förändringar var, när och hur undervisningen kommer att genomföras.

För att vara förberedd på online-undervisning är det viktigt att du aktiverar ditt konto på Uppsala universitets Zoom och att du bekantar dig med verktyget.

För distanskurserna i etnologi sker undervisningen genom lärplattformen Studium och e-mötesverktyget Zoom.

Antagen, antagen med villkor eller reserv

Har du en fråga?

Reservplats

Vi kontaktar reserver i turordning. Har du blivit placerad som reserv och kan erbjudas en plats kommer du att bli kontaktad av institutionen via e-post till den adress som finns registrerad på antagning.se. Ibland kan mejlet hamna i din skräppost - så glöm inte titta där!

Registreringsperioder vårterminen 2022

  • För kurser som börjar i januari är registreringen öppen 16 december 2021 t.o.m. 9 januari 2022.
  • För kurser som börjar i februari är registreringen öppen 31 januari t.o.m. 13 februari.
  • För kurser som börjar i mars är registreringen öppen 7 mars t.o.m. 20 mars.
  • För kurser som börjar i maj är registreringen öppen 11 april t.o.m. 24 april.

Distanskurser i etnologi

Distanskurserna i etnologi ges från Campus Gotland.

Undervisningen sker genom lärplattformen Studium, där hittar du all den information du behöver inför kursstart. Se avsnittet Lärplattformen Studium. Till kursernas chattar används Zoom.

Har du frågor om distanskurserna - kontakta koordinator Carina Johansson.

Lärplattformen Studium

Kursinformation och -planering

All kursinformation - schema, lärarkontakter, läsinstruktioner, litteraturlistor, uppgifter med mera - hittar du i lärplattformen Studium.

Precis som med registreringen behöver du först ha aktiverat ditt studentkonto för att kunna logga in i Studium. Observera att det kan ta en dag eller så efter det att du har registrerat dig innan du kan logga in.

Du kan läsa våra kursers översikter utan att vara inloggad så snart kurserna är publicerade. Detta sker löpande under terminen.


Har du ångrat dig eller fått förhinder?

Avbrott på kurs

Om du behöver du göra ett avbrott på kurs gör du det i Ladok för studenter. Detta för att våra lärare ska veta om du tänker gå utbildningen eller inte; och så att en annan student kan få besked om en eventuell reservplats.

Om du gör avbrott innan det gått tre veckor sedan kursen startade blir det ett tidigt avbrott. Du kan då söka kursen igen på antagning.se om du vill längre fram.

Om du gör avbrott senare än tre veckor efter kursstart kommer du inte kunna söka kursen på nytt en senare termin. Vill du återuppta studierna vid ett senare tillfälle kan du kontakta institutionen direkt och bli omregistrerad i mån av plats.

Avbrott på program

Vill du avbryta studierna på ditt utbildningsprogram ska du anmäla studieavbrott på program till institutionen. Om du önskar avsluta någon kurs/delkurs innan ditt avbrott måste du göra det (få betyg) innan du anmäler studieavbrott. Den som gjort studieavbrott och vill börja läsa samma program igen måste söka programmet på nytt via www.antagning.se.

Information som e-postas till institutionen vid anmälan om studieavbrott på program:
Jag vill göra studieavbrott på kurspaketering [namn på programmet]
Student: [personnummer] och [för- och efternamn]
Avbrott från och med [ÅÅMMDD]

Studieuppehåll

Vill du göra ett tillfälligt uppehåll i studierna finns en särskild blankett för det: Blankett för ansökan om studieuppehåll Pdf, 115 kB.. Studierektor beviljar eller avslår. Blanketten e-postas till institutionen.

 

Kontakt

Studenter campus Engelska parken, Uppsala 

Kursadministratör Angelika Holm
018-471 22 13
kursadm@antro.uu.se

Studenter campus Gotland och distanskurser i etnologi

Studieadministratör Cecilia Howe, cecilia.howe@uadm.uu.se
0498-10 82 36, 018-471 82 36
studentservice@campusgotland.uu.se

Studenter Masterprogram i hållbar destinationsutveckling campus Gotland

För inriktningen Kulturarv och hållbarhet kontakta Carina Dahlström.

Vår hemsida

Besök gärna institutionens hemsida.
I kalendariet hittar du till våra intressanta forskningsseminarier. Du kan också läsa om alla våra utbildningar på grund-, avancerad och forskarnivå.