Antagning och registrering

Har du blivit antagen vid Uppsala universitet är du säkert ivrig att komma igång med dina studier. Men börja med det viktigaste: registrera dig på de kurser och program som du ska läsa. Annars kan du förlora din studieplats.

Som ny student ska du börja med att aktivera ditt studentkonto. Därefter ska du registrera dig på din kurs.

Studieregistret Ladok

Ladok är universitetets studieregister med uppgifter om alla studerande. I Ladok kan du bland annat registrera dig på kurser, anmäla dig till tentamen, ändra dina kontaktuppgifter, beställa studieintyg och ansöka om examensbevis.

Senast uppdaterad: