Politices kandidatexamen och ekonomie kandidatexamen

En kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng och ska innehålla ett huvudområde och biområde. En politices kandidatexamen och en ekonomie kandidatexamen har dessutom specifika krav på ingående kurser.

Politices kandidatexamen

Politices kandidatexamen uppnås efter avslutade kurser om sammanlagt 180 högskolepoäng (3 år). Examen ska innefatta ett huvudområde med fördjupade studier om minst 90 högskolepoäng och ett biområde om minst 30 högskolepoäng. I huvudområdet ska ingå ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng. Som huvudområde i en politices kandidatexamen kan du ha statskunskap, nationalekonomi, statistik, freds- och konfliktkunskap eller utvecklingsstudier.

Kurser som är obligatoriska i en politices kandidatexamen är Statskunskap A 30 hp, nationalekonomi (A-nivå) 30 hp, statistik 15 hp och förvaltningsrätt 15 hp.

Ekonomie kandidatexamen

Ekonomie kandidatexamen uppnås efter avslutade kurser om sammanlagt 180 högskolepoäng (3 år). Examen ska innefatta ett huvudområde med fördjupade studier om minst 90 högskolepoäng och ett biområde om minst 30 högskolepoäng. I huvudområdet ska ingå ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng. Som huvudområde i en ekonomie kandidatexamen kan du ha ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, nationalekonomi eller statistik.

Kurser som är obligatoriska i en ekonomie kandidatexamen är företagsekonomi 30 hp, nationalekonomi 30 hp och statistik 15 hp.

Övriga examina vid Uppsala universitet

Läs om övriga examina vid Uppsala universitet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo