Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Hej Student! Välkommen till oss och dina studier våren 2023.

Vår undervisning

Vi undervisar på campus under våren. För distanskurser i etnologi sker undervisningen genom lärplattformen Studium och Zoom.

Det är viktigt att du håller dig uppdaterad om dina studier – det kan bli förändringar var, när och hur undervisningen kommer att genomföras.

Spara datum för examensceremonier

Historisk-filosofiska fakultetens examensceremoni är torsdagen den 8 juni i Ihresalen.

Avslutningsceremonin som institutionen arrangerar är planerad till början på juni. Exakt datum är inte bestämt än, men preliminärt fredagen den 2 juni.

Har du en fråga om antagning, villkor eller reservplats?

Reservplats

Vi kontaktar reserver i turordning. Har du blivit placerad som reserv och kan erbjudas en plats kommer du att bli kontaktad av institutionen via e-post till den adress som finns registrerad på antagning.se. Ibland kan mejlet hamna i din skräppost - så glöm inte titta där!

Registreringsperioder

Det räcker inte med att vara antagen till en kurs eller ett program för att börja på studera. Du behöver också registrera dig på kursen eller programmets introduktionskurs.

Våren 2023
  • För kurser som börjar i januari är registreringen öppen 15 december 2022 t.o.m. 8 januari 2023.
  • För kurser som börjar i februari är registreringen öppen 23 januari 2023 t.o.m. 12 februari 2023.
  • För kurser som börjar i mars är registreringen öppen 27 februari 2023 t.o.m. 19 mars 2023.
  • För kurser som börjar i maj är registreringen öppen 3 april 2023 t.o.m. 23 april 2023.

Studieperioder

Vårterminen 2023: 2023-01-16 tom 2023-06-04

Period 3: vecka (v) 03 tom vecka 12
Modul 1 v3 tom v7 = 16/1 tom 19/2
Modul 2 v8 tom v12 = 20/2 tom 26/3

Period 4: vecka (v) 13 tom v 22
Modul 3 v13 tom v17 = 27/3 tom 30/4
Modul 4 v18 tom v22 = 1/5 tom 4/6

Distanskurser i etnologi

Distanskurserna i etnologi ges från Campus Gotland. Undervisningen sker genom lärplattformen Studium, där hittar du all den information du behöver inför kursstart. Se avsnittet Lärplattformen Studium. Till kursernas chattar används Zoom.

Har du frågor om distanskurserna kontakta koordinator Carina Johansson.

Lärplattformen Studium

All kursinformation - schema, lärarkontakter, läsinstruktioner, litteraturlistor, uppgifter med mera - hittar du i lärplattformen Studium.

Precis som med registreringen behöver du först ha aktiverat ditt studentkonto för att kunna logga in i Studium. Observera att det kan ta en dag eller så efter det att du har registrerat dig innan du kan logga in.

Du kan läsa våra kursers översikter utan att vara inloggad så snart kurserna är publicerade. Detta sker löpande under terminen:

Grundnivå - campus Engelska parken

Grundnivå - campus Gotland & distans

Avancerad nivå

Har du ångrat dig eller fått förhinder?

Om du behöver du göra ett avbrott på kurs gör du det i Ladok för studenter. Detta för att våra lärare ska veta om du tänker gå utbildningen eller inte; och så att en annan student kan få besked om en eventuell reservplats.

Om du gör avbrott innan det gått tre veckor sedan kursen startade blir det ett tidigt avbrott. Du kan då söka kursen igen på antagning.se om du vill längre fram.

Om du gör avbrott senare än tre veckor efter kursstart kommer du inte kunna söka kursen på nytt en senare termin. Vill du återuppta studierna vid ett senare tillfälle kan du kontakta institutionen direkt och bli omregistrerad i mån av plats.

Viktigt! Väntar du på att få ett betyg på en delmodul i en kurs behöver betyget vara registrerat i Ladok innan du gör avbrottet.

Mer om avbrott.

Vill du avbryta studierna på ditt utbildningsprogram ska du anmäla studieavbrott på program till institutionen. Om du önskar avsluta någon kurs/delkurs innan ditt avbrott måste du göra det (få betyg) innan du anmäler studieavbrott. Den som gjort studieavbrott och vill börja läsa samma program igen måste söka programmet på nytt via www.antagning.se.

Information som e-postas till institutionen vid anmälan om studieavbrott på program:
Jag vill göra studieavbrott på kurspaketering [namn på programmet]
Student: [personnummer] och [för- och efternamn]
Avbrott från och med [ÅÅMMDD]*

* Det går att registrera ett datum bakåt i tiden om du behöver det.

Mer om avbrott.

Vill du göra ett tillfälligt uppehåll i studierna finns en särskild blankett för det. Studierektor beviljar eller avslår. Blanketten e-postas till institutionen.

Mer om studieuppehåll.

Kontakt

Studenter campus Engelska parken, Uppsala 

Kursadministration och lättare studievägledning
Angelika Holm
kursadm@antro.uu.se
018-471 22 13

Drop in-tid:
Måndagar kl. 13–14
Onsdagar kl. 15–16
Rum Eng/3–2035

Vid behov kan vi boka ett Zoom-möte eller ett längre möte. Det går också bra att mejla ditt ärende. Välkommen!

Träffa studierektor för grundnivå Oscar Pripp
Tid efter överenskommelse.
Rum Eng/3–2030

Drop in till studierektor för avancerad nivå och för forskarutbildning Charlotta Widmark
Måndagar kl. 15:15–16
Annan tid efter överenskommelse.
Rum Eng/3–2027

Drop in till programansvarig för kandidatprogam i kultur, samhälle och etnografi Susann Baez Ullberg
Tid efter överenskommelse.
Rum Eng/3-2037

Drop in till prefekt Mats Utas
Måndagar kl. 13–14
Onsdagar kl. 16–17
Annan tid efter överenskommelse.
Rum Eng/3–2031

Studenter campus Gotland och distanskurser i etnologi

Studieadministratör
Cecilia Howe, cecilia.howe@uadm.uu.se
0498-10 82 36, 018-471 82 36

Drop in till studieadministrationen; helgfri måndag - fredag kl. 13.00–14.30.
Plan 2 i D-huset (kontorslandskapet).
studentservice-cg@uu.se
Campus Gotland

Arbetsmiljögruppen

Emma Granholm Arias, sammankallande
Claudia Merli, skyddsombud
Birgitta Meurling, representant för ämnet etnologi
Sten Hagberg, representant för ämnet kulturantropologi
Carl Rommel, representant för forskare
Bim Kilje, representant för doktorander

Arbetsmiljö på Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Lika villkorsgruppen

Camilla Asplund Ingemark, lika villkorsombud och sammankallande
Milla Knuuti, studentrepresentant

Lika villkor på Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Institutionens hemsida

Besök gärna institutionens hemsida. I kalendariet hittar du till våra intressanta forskningsseminarier. Du kan också läsa om alla våra utbildningar på grund-, avancerad och forskarnivå.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo