Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Hej Student! Välkommen till oss och dina studier 2022.

Vår undervisning

Vi undervisar på campus under hösten. För distanskurser i etnologi sker undervisningen genom lärplattformen Studium och Zoom.

Det är viktigt att du håller dig uppdaterad om dina studier – det kan bli förändringar var, när och hur undervisningen kommer att genomföras.

Har du en fråga om antagning, villkor eller reservplats?

Reservplats

Vi kontaktar reserver i turordning. Har du blivit placerad som reserv och kan erbjudas en plats kommer du att bli kontaktad av institutionen via e-post till den adress som finns registrerad på antagning.se. Ibland kan mejlet hamna i din skräppost - så glöm inte titta där!

Registreringsperioder hösten 2022

  • För kurser som börjar i augusti är registreringen öppen 28 juli 2022 t.o.m. 21 augusti 2022.
  • För kurser som börjar i september är registreringen öppen 1 september 2022 t.o.m. 20 september 2022.
  • För kurser som börjar i oktober är registreringen öppen 3 oktober 2022 t.o.m. 23 oktober 2022.
  • För kurser som börjar i december är registreringen öppen 7 november 2022 t.o.m. 27 november 2022.

Studieperioder

Vårterminen 2023: 2023-01-16 tom 2023-06-04

Period 3: vecka (v) 03 tom vecka 12
Modul 1 v3 tom v7 = 16/1 tom 19/2
Modul 2 v8 tom v12 = 20/2 tom 26/3

Period 4: vecka (v) 13 tom v 22
Modul 3 v13 tom v17 = 27/3 tom 30/4
Modul 4 v18 tom v22 = 1/5 tom 4/6

Distanskurser i etnologi

Distanskurserna i etnologi ges från Campus Gotland. Undervisningen sker genom lärplattformen Studium, där hittar du all den information du behöver inför kursstart. Se avsnittet Lärplattformen Studium. Till kursernas chattar används Zoom.

Har du frågor om distanskurserna kontakta koordinator Carina Johansson.

Lärplattformen Studium

All kursinformation - schema, lärarkontakter, läsinstruktioner, litteraturlistor, uppgifter med mera - hittar du i lärplattformen Studium. För sommarkursen, Etnografiska metoder i en digitaliserad värld, kommer också en annan kanal att användas. Till att börja med finns information under kursöversikten - se nedanför.

Precis som med registreringen behöver du först ha aktiverat ditt studentkonto för att kunna logga in i Studium. Observera att det kan ta en dag eller så efter det att du har registrerat dig innan du kan logga in.

Du kan läsa våra kursers översikter utan att vara inloggad så snart kurserna är publicerade. Detta sker löpande under terminen:

Grundnivå - campus Engelska parken

Grundnivå - campus Gotland & distans

Avancerad nivå

Har du ångrat dig eller fått förhinder?

Om du behöver du göra ett avbrott på kurs gör du det i Ladok för studenter. Detta för att våra lärare ska veta om du tänker gå utbildningen eller inte; och så att en annan student kan få besked om en eventuell reservplats.

Om du gör avbrott innan det gått tre veckor sedan kursen startade blir det ett tidigt avbrott. Du kan då söka kursen igen på antagning.se om du vill längre fram.

Om du gör avbrott senare än tre veckor efter kursstart kommer du inte kunna söka kursen på nytt en senare termin. Vill du återuppta studierna vid ett senare tillfälle kan du kontakta institutionen direkt och bli omregistrerad i mån av plats.

Viktigt! Väntar du på att få ett betyg på en delmodul i en kurs behöver betyget vara registrerat i Ladok innan du gör avbrottet.

Vill du avbryta studierna på ditt utbildningsprogram ska du anmäla studieavbrott på program till institutionen. Om du önskar avsluta någon kurs/delkurs innan ditt avbrott måste du göra det (få betyg) innan du anmäler studieavbrott. Den som gjort studieavbrott och vill börja läsa samma program igen måste söka programmet på nytt via www.antagning.se.

Information som e-postas till institutionen vid anmälan om studieavbrott på program:
Jag vill göra studieavbrott på kurspaketering [namn på programmet]
Student: [personnummer] och [för- och efternamn]
Avbrott från och med [ÅÅMMDD]

Vill du göra ett tillfälligt uppehåll i studierna finns en särskild blankett för det. Studierektor beviljar eller avslår. Blanketten e-postas till institutionen.

Kontakt

Studenter campus Engelska parken, Uppsala 

Kursadministration och enklare studievägledning
Angelika Holm
kursadm@antro.uu.se
018-471 22 13

Drop in-tid:
Måndagar kl. 13–14
Onsdagar kl. 15–16
Rum Eng/3–2035

Vid behov kan vi boka ett Zoom-möte eller ett längre möte. Det går också bra att mejla ditt ärende. Välkommen!

Träffa studierektor för grundnivå Oscar Pripp
Tid efter överenskommelse
Rum Eng/3–2030

Drop in till studierektor för avancerad nivå och för forskarutbildning Charlotta Widmark
Måndagar kl. 15:15–16
Annan tid efter överenskommelse
Rum Eng/3–2027

Drop in till programansvarig för kandidatprogam i kultur, samhälle och etnografi Susann Baez Ullberg
Onsdagar kl. 16-17:15
Annan tid efter överenskommelse
Rum Eng/3-2037

Drop in till prefekt Mats Utas
Måndagar kl. 13–14
Onsdagar kl. 16–17
Annan tid efter överenskommelse
Rum Eng/3–2031

Studenter campus Gotland och distanskurser i etnologi

Studieadministratör
Cecilia Howe, cecilia.howe@uadm.uu.se
0498-10 82 36, 018-471 82 36

Drop in till studieadministrationen; helgfri måndag - fredag kl. 13.00–14.30.
Plan 2 i D-huset (kontorslandskapet).
studentservice-cg@uu.se
Campus Gotland

Arbetsmiljögruppen

William Winterbom, sammankallande
Claudia Merli, skyddsombud
Birgitta Meurling, representant för ämnet etnologi
Sten Hagberg, representant för ämnet kulturantropologi
Carl Rommel, representant för forskare
Bim Kilje, representant för doktorander

Arbetsmiljö på Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Lika villkorsgruppen

Camilla Asplund Ingemark, lika villkorsombud och sammankallande
Milla Knuuti, studentrepresentant

Lika villkor på Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Institutionens hemsida

Besök gärna institutionens hemsida. I kalendariet hittar du till våra intressanta forskningsseminarier. Du kan också läsa om alla våra utbildningar på grund-, avancerad och forskarnivå.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo