Inbjudan för studenter att ansöka om stipendium

Stipendiet inkluderar även teoretiska utbildningar då ”musik- och kulturområdet” tolkas brett.