Institutionen för speldesign

Välkommen till höstterminen 2022! Antagen? Antagen med villkor? Reserv? Vad händer nu?

Registrering

När du har blivit antagen till ett program och/eller till kurser i Speldesign måste du registrera dig själv i Ladok under registreringsperioden. Observera att du måste ha ett aktivt studentkonto vid Uppsala Universitet för att kunna registrera dig.

Observera att kursernas registreringsperioder kan skilja sig åt.

Alla kurser och program i Speldesign ges på Campus Gotland i Visby (eller på distans). Under veckan före terminsstart (från 22 augusti) kommer Studentservice på campus att vara öppen dagligen i D-huset på Plan 2, för studenter som behöver hjälp eller svar på frågor.

Har du missat sista registreringsdagen? Kontakta Studentservice Campus Gotland studentservice-cg@uu.se för besked om din plats finns kvar.

Antagen med villkor?

Om du är "Antagen med villkor" till en kurs, kan du inte registrera dig online. I stället ska du så snart som möjligt - och allra senast sista registreringsdatum - kontakta Studentservice Campus Gotland studentservice-cg@uu.se för att visa att du uppfyller behörigheten. Om du kan visa att du är behörig får du hjälp med registreringen.

Är du "Antagen med villkor" till magister- eller masterprogrammet, måste du visa att du har blivit behörig till programmet. Kontakta Studentservice på Campus Gotland, studentservice-cg@uu.se i god tid före sista registreringsdag den 22 augusti. För att kunna påbörja utbildningen och bli registrerad på dina programkurser behöver vi se att ditt examensbevis är utfärdat och dokumenterat i antagningssystemet. (I vissa fall kan det räcka med ett intyg från examensenhet eller motsvarande om att examensansökan är inlämnad och fordringarna för examen är uppfyllda, för att säkra din plats på programmet.)

Reservantagning

Om du är placerad som reserv kommer du att bli kontaktad av Studentservice Campus Gotland via e-post tidigast från den 22 augusti, om vi kan erbjuda dig en plats. Därefter har du ett par dagar på dig att tacka JA till erbjudandet. OBS! Eftersom vi först måste veta hur många av de antagna som har registrerat sig under registreringsperioden, kan vi inte på förhand svara på om du har någon chans att bli antagen från reservlistan.

Har du gjort en sen anmälan?

Sena ansökningar hanteras i turordning, så snart som möjligt, av universitetets antagningsenhet. Om/när du blir antagen kommer du att bli kontaktad av Studentservice Campus Gotland för att erbjudas hjälp med registreringen. Om du placeras på reservlistan behöver du avvakta tills Studentservice kontaktar dig. Det sker endast om vi har en ledig plats på kursen, upp till en vecka efter kursstart.