Ansökningshandbok för utbytesstudier

Här hittar du information om hur du ansöker om centralt administrerade utbytesstudier via Uppsala Universitet. För att underlätta för dig finns nödvändiga länkar och dokument också tillgängliga på sidan utbytesstudier.

Tidslinje från ansökan till avfärd

Ansökan om utbytesstudier med start nästkommande hösttermin.
Ansökan lämnas in i mitten av november.

Ansökan om utbytesstudier med start nästkommande vårtermin.
Ansökan lämnas in i mitten av maj.

Se aktuella ansökningsdatum på startsidan för utlandsstudier.

Ansökan om utbytesstudier med start nästkommande hösttermin.
Urval och besked om tilldelad plats:
Före jul

Ansökan om utbytesstudier med start nästkommande vårtermin.
Urval och besked om tilldelad plats:
Före midsommar

Ansökan om utbytesstudier med start nästkommande hösttermin.
Från januari till augusti sker ansökan till partneruniversitet, visum, boka transport, boende m.m.

Ansökan om utbytesstudier med start nästkommande vårtermin.
Från augusti till januari sker ansökan till partneruniversitet, visum, boka transport, boende m.m.

Ansökan om utbytesstudier med start nästkommande hösttermin.
Nästkommande höstterminen, nästan ett år efter ansökan: start utbytesstudier

Ansökan om utbytesstudier med start nästkommande vårtermin.
Nästkommande vårterminen, nästan ett år efter ansökan: start utbytesstudier

Ansökningshandbok steg för steg

Möjlighet att tillgodoräkna kurser

Under ditt utbyte kan du läsa kurser som skulle kunna tillgodoräknas mot din tänkta examen i slutet av dina studier. För att tillgodoräkningen ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att ha kontakt med studievägledaren på din institution för goda råd och tips om hur du ska tänka när du väljer kurser under ditt utbyte. Läs mer om hur tillgodoräknande går till.

Databas över alla utbytesavtal

Här hittar du en databas över samtliga utbytesavtal med universitet över hela världen. Här hittar du viktig information om bland annat:

 • vilka ämnen som avtalet omfattar och om avtalet gäller kurser på kandidat-, master- eller doktorandnivå.
 • länkar till kurskataloger
 • undervisningsspråk samt om det krävs någon form av intyg på språkkunskaper.
 • terminstider
 • kringservice som bostad, välkomstarrangemang etc.
 • rapporter från tidigare utbytesstudenter
  • rapporterna finns att hitta på respektive universitets sida under knappen "Read Exchange Reports"

Alla universitet i databasen är inte sökbara vid varje ansökningsomgång. Vilka universitet som blir sökbara i respektive ansökningsomgång publiceras när ansökan öppnar. Generellt sett gäller dock följande:

 • Platser till partneruniversitet i Asien, Europa, Mellanöstern och Nordamerika utlyses företrädesvis på hösten.
 • Platser till partneruniversitet i Afrika, Oceanien och Sydamerika utlyses företrädesvis på våren.

Försäkringar

Alla studenter som åker på utbytesstudier via Uppsala universitet omfattas av Kammarkollegiets Student UT försäkring.

Försäkringskassans information om sjukvård vid resor inom EU.

För att söka utbytesstudier via enheten för internationell mobilitet behöver du uppfylla följande krav:

 • Du ska ha för avsikt att ta ut din examen vid Uppsala universitet.
 • Du måste vara registrerad på 30 hp vid Uppsala universitet vid ansökningstillfället.
 • Om du har ett pågående studieuppehåll och det finns registrerat i Ladok ges du dispens. Bifoga beslutsintyget i din ansökan.
 • Ett studieuppehåll innebär att du har platsgaranti på ditt program.
 • Du måste ha klarat minst 30 hp vid Uppsala universitet senast 15 februari om du ansöker om utbytesstudier med start följande hösttermin. Du måste ha klarat minst 30 hp vid Uppsala universitet senast 1 september om du ansöker om utbytesstudier med start följande vårtermin.
 • Du måste ha klarat minst 60 hp vid Uppsala universitet vid avresa. Kontroller av studieresultat görs i februari, juni och september.

Om dessa krav inte uppfylls kan ditt erbjudande om utbytesstudier dras tillbaka.

Studenter med uppehållstillstånd

Studenter som studerar i Sverige med uppehållstillstånd behöver kontrollera med Migrationsverket att ett eventuellt deltagande i utbytesstudier eller praktik utanför Sverige inte påverkar deras uppehållstillstånd. Läs mer på Migrationsverkets hemsida.

Alla studier vid våra partneruniversitet är fria från studieavgifter. Du har även möjlighet att få studiemedel från CSN. Ett utbyte kan ju dock medföra lite extra kostnader som exempelvis transport till studielandet. Det finns därför möjlighet att få stipendier till ett flertal av våra partneruniversitet.

Fler stipendiemöjligheter finns exempelvis också via Stipendiekansliet samt studentnationer.

Erasmusstipendiet

Erasmusstipendiet finansieras av EU-kommissionen. Du kan även söka i extramedel för resor med tåg till ditt utbyte om du får Erasmusstipendiet. Du kan också få extra stöd om du har medföljande barn under ditt utbyte. Om du studerar med en funktionsnedsättning kan du få extramedel för att täcka kostnader som uppstår för eventuella hjälpmedel. Det är också möjligt att söka medel för en förberedande resa för att utvärdera om ett utbyte skulle vara genomförbart.

Stipendier vid utbytesstudier i Schweiz

Den Schweiziska regeringen erbjuder utbytesstudenter ett stipendium kallat SEMP på 380 CHF/månad. CSN kan inte fås samtidigt som detta stipendium.

Studenter som planerar att genomföra utbytesstudier till Schweiz under det akademiska året 2022/23 (HT22 och VT23) har möjlighet att ansöka om ett Erasmusstipendium på 510 EUR/månad. Erasmusstipendiet kan inte kombineras med det SEMP-stipendiet. Däremot kan du, tillskillnad från SEMP-stipendiet, kombinera Erasmusstipendiet med CSN.

Alla studenter som planerar att genomföra utbytesstudier under det akademiska året 2023/24 kommer att få information om de kommer vara berättigade att söka om Erasmusstipendiet eller inte.

International Credit Mobility

Till ett antal utvalda universitet kan du få International Credit Mobility stipendiet för utbytesstudier. Vilka dessa är publiceras i listan med sökbara universitet när ansökan öppnar.

Övriga stipendier

Om du blir utvald till något av följande universitet kommer du att få mer information av enheten för internationell mobilitet om hur du går tillväga för att söka om stipendier.

 • Peking University, Kina - Erbjuder 3000 RMB/månad till inkommande utbytesstudenter.
 • Japan Student Services Organization (JASSO) - Detta stipendium kan sökas av alla studenter som får ett utbyte i Japan.
 • Gustavus Adolphus College, USA - Erbjuder stipendium som omfattar boende på campus och kurslitteratur.

Vid ansökningsperiodens start publiceras en länk till ansökningsformuläret på startsidan för utbytesstudier. I samband med att ansökan öppnar publiceras en lista med sökbara universitet. För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla följande delar:

 1. Val av universitet
 2. Kursförslag för samtliga sökta universitet
 3. Academic Purpose Statement
 4. Resultatintyg
 5. Registreringsintyg
 6. Eventuella resultat från språktest
 7. Eventuellt intyg om engagemang vid Uppsala universitet inom fadder-, mentor-, buddy- eller välkomstverksamhet.
 8. Eventuellt intyg på vissa studentrepresentationsposter

1. Val av universitet

Du får söka max sex universitet. Du väljer universitet i online-ansökan. En lista över vilka universitet som är sökbara för en viss ansökningsomgång publiceras i samband med att ansökan öppnas. Genom att välja flera universitet har du större chans till att bli tilldelad en utbytesplats. Sök dock bara de universitet du verkligen kan tänka dig att studera vid.

2. Kursförslag

För varje universitet du söker till behöver du också ange ett kursförslag motsvarande heltidsstudier för en (1) termin. Syftet med att ange ett kursförslag är för att du ska ha en uppfattning om det kursutbud som finns vid de universitet du söker till. Till din hjälp har du databasen med Uppsala universitets partneruniversitet där har vi samlat information om:

 • Avtalets omfattning: Vilka ämnen avtalet omfattar.
 • Tillåten akademisk studienivå på studier: Kandidat-, master- eller doktorandnivå.
 • Konvertering av poäng: Vid Uppsala universitet ger heltidsstudier under en termin 30 hp. Universitet i andra länder använder andra enheter. Här får du hjälp att översätta deras poängsystem till svenska hp så du kan hitta kurser motsvarande 30 hp.
 • Undervisningsspråk: Vilket/vilka språk undervisar universitetet på.
 • Länkar till kursinformation: Här hittar du också länkar till var du hittar information om kurser på våra partneruniversitets webbsidor.
 • Tidigare studenters erfarenhet: I utbytesrapporter från tidigare studenter berättar de om hur de upplevde studierna. Se knappen “Read Exchange Reports”.

Bra att veta när du letar kurser:

Ditt kursförslag är ett önskemål om kurser och kan alltså ändras. Exakt när du gör ditt slutgiltiga kursval beror på vilket universitet du åker till. Vid en del universitet fastslås ditt kursval innan du åkt, andra tillämpar först till kvarn-system i början på terminen. Det är också partneruniversitetet som beslutar om du är behörig att läsa en kurs.

En del partneruniversitet har kurskataloger, andra saknar kataloger och du måste därför leta efter kurser genom att hitta utbildningsprogrammen och titta i programstrukturen. I många fall kan det också saknas en aktuell kurskatalog för just den termin du söker ditt utbyte, utgå då från den senast publicerade kurskatalogen.

Ibland kräver en kurs förkunskaper (prerequisites). Sök upp den kurs som anges som ett förkunskapskrav och gör en egen uppskattning om du har läst det efterfrågade innehållet eller ej.

3. Academic Purpose Statement (APS)

I din Academic Purpose Statement ska du beskriva vilka möjligheter till kunskaps- och kompetensutveckling du har identifierat på det universitet du vill åka till. Ditt utbyte är ett akademiskt utbyte och din APS bör ha ett sådant fokus. För poängbedömning av APS:en, se avsnittet om Urval.

Din APS bedöms utifrån hur väl du motiverar och resonerar kring hur ditt val av land, stad, universitet och kurser kommer att påverka din utveckling av akademiska och personliga färdigheter samt extra curricula aktiviteter som är relevanta för din utbildning och framtida karriär.

Syftet med att skriva en APS är alltså:

 • att förklara varför ditt val av land och eller stad är relevant för ditt utbyte.
 • att förklara varför ditt val av universitet är relevant för ditt utbyte.
 • att förklara ditt val av kurser som du önskar läsa.
 • att förklara och reflektera över hur ditt utbyte passar in i dina framtidsplaner.
 • att tänka långsiktigt och identifiera vilka krav som ställs på kunskaper och kompetenser i den arbetsmarknad du drömmer om att jobba i.
 • att förklara vilka kunskaper och kompetenser/soft skills som du behöver utveckla och hur det ska ske.
 • att förklara vilka möjligheter universitet erbjuder för ytterligare kunskaps- och kompetensutveckling. Här är bara några förslag på möjligheter att undersöka bland flera: Finns det en forskargrupp som håller öppna föreläsningar i ett ämne du är intresserad av? Finns det studentorganisationer inom dina intresseområden du kan delta i? Ger universitetet möjlighet till studiebesök till intressanta destinationer eller organisationer?

Riktlinjer för APS:

 • Du ska skriva en APS per undervisningsspråk oavsett hur många universitet du söker till. Om du bara sökt universitet som undervisar på exempelvis engelska ska du skriva en (1) APS på engelska. Om du sökt några universitet som undervisar på engelska och några som undervisar på spanska måste du skriva två APS:er; en på engelska och en på spanska.
 • Vi rekommenderar att du fokuserar din APS på ditt förstahandsval av universitet om dina övriga val följer ungefär samma resonemang. Om något val avviker kan du nämna det kort.
 • Du får använda maximalt 600 ord.

Din APS kommer läsas av enheten för internationell mobilitet och utgör också grund för urvalet i ansökan om utbytesstudier. Din APS bedöms utefter din förmåga att identifiera och beskriva dina möjligheter att utvecklas och hur du konkret tänker få tillgång till dessa möjligheter.

4. Resultatintyg

Bifoga ett resultatintyg från Ladok. Har du läst vid andra svenska universitet bifogar du ett nationellt resultatintyg. Se även till att eventuella delkurser med toppbetyg syns i utdraget. Ifall de inte syns, då kan vi inte räkna med de toppbetygen.

Har du läst en fullständig kandidatexamen, t ex en Bachelor’s degree, från ett utländskt universitet och alla betygsdokument finns i antagning.se så kan vi utvärdera dina toppbetyg i din ansökan om utbytesstudier.

5. Registreringsintyg

Du som söker utbyte via avdelningen för internationalisering måste vara registrerad på 30 hp, alltså vara en aktiv student vid ansökningstillfället. Detta styrks med ett registreringsutdrag från Ladok som du själv kan ladda ner. Du kan också kontakta din institution eller Studentservice för hjälp med detta.

6. Eventuella resultat från språktest

Om du söker ett universitet där vi måste ha ett språktest redan vid ansökningstillfället till enheten för internationell mobilitet bifogar du det i din ansökan. Information om det behövs direkt till oss eller senare i ansökan till ditt värduniversitetet finns i respektive universitetsinformation som du hittar på sidorna för utbytesstudier.

7. Eventuellt intyg om engagemang inom fadder-, mentor-, buddy- eller välkomstverksamhet.

Om du vid Uppsala universitet varit aktiv som fadder/mentor/buddy eller välkomstverksamhet för nya studenter kan du be den organisation som ansvarade för aktiviteten att skriva ett intyg till dig om genomfört uppdrag.

8. Eventuellt intyg på vissa studentrepresentationsposter

Studentrepresentationsposter som innehavts någon termin från och med hösten 2017. Detta måste styrkas med intyg underskrivet av behöriga undertecknare. 

Efter att sista ansökningsdatum passerat sker följande:

Vi bekräftar via e-post inom 2–3 dagar efter sista ansökningsdatum att vi har tagit emot din ansökan. Om du inte hör något från oss, kontrollera din skräppost, eftersom bekräftelsen kan ha hamnat där. Om du inte hittar det där heller måste du kontakta enheten för internationell mobilitet.

Du kan bli beviljad ett eller flera utbyten under din studietid, så länge den sammanlagda utbytesperioden inte överstiger 12 månader per studienivå. Dvs, du kan vara på utbyte max 12 månader på kandidatnivå och max 12 månader på masternivå. Vi utgår från den nivå du läser på vid Uppsala universitet.

Om några frågor uppstår kring din ansökan kontaktas du av enheten för internationell mobilitet inom 1–2 veckor efter sista ansökningsdatum via e-post eller telefon. Det är viktigt att du bevakar din e-post samt telefon under den perioden.

Din ansökan kommer att poängsättas enligt följande modell:

Betyg, 1–4 poäng

Vid betygsurvalet summeras antalet hp med högsta möjliga betyg (bedömningen är alltså inte relativ till hur många poäng du redan läst). De sökandes betyg rangordnas sedan enligt en normalfördelningskurva baserat på följande modell.

 • De lägsta ~16 % av alla sökande får 1 poäng
 • De näst lägsta ~34 % får 2 poäng
 • De näst bästa ~34 % får 3 poäng
 • De bästa ~16 % får 4 poäng

Har du t ex tagit en 30 hp kurs och fått slutbetyget VG, då skriver du in 30 i VG rutan, se ex 1 nedan. Ifall du fått slutbetyget G på en 30 hp kurs, men fått högsta betyg i någon av delkurserna, då skriver du in den summan istället, se exempel 2. Du kan dock inte räkna med både slutbetyget samt delkurserna med toppbetyg så att du räknar samma toppbetyg flera gånger.

För studenter som endast kan få betyg G/U inom sina program så fördubblas istället poängen på APS:en.


Exempel 1

Slutbetyg 30 hp VG
Betyg i delkurs 7,5 VG
Betyg i delkurs 7,5 VG
Betyg i delkurs 7,5 VG
Betyg i delkurs 7,5 VG

 • Skriv: 30 hp VG.


Exempel 2

Slutbetyg 30 hp G
Betyg i delkurs 7,5 G
Betyg i delkurs 7,5 G
Betyg i delkurs 7,5 G
Betyg i delkurs 7,5 VG

 • Skriv: 7,5 hp VG.


Academic Purpose Statement, 1–4 poäng

Din APS bedöms utifrån hur väl du motiverar och resonerar kring hur ditt val av land, stad, universitet och kurser kommer att påverka din utveckling av akademiska och personliga färdigheter samt extra curricula aktiviteter som är relevanta för din utbildning och framtida karriär.

Poängen fördelas enligt följande:

 • 0 poäng: Inlämnad, men ej godkänd, på grund av undermålig kvalitet, exempelvis skriven på fel språk.
 • 1 poäng: Väldigt svag akademisk och professionell motivering.
 • 2 poäng: Svag eller knapphändig akademisk och professionell motivering.
 • 3 poäng: Stark akademisk och professionell motivering.
 • 4 poäng: Exceptionellt stark akademisk och professionell motivering.

Övrigt meriterande, upp till 0,4 poäng

 • Studenter som läser ett underrepresenterat ämnesområde vid Uppsala universitet vid aktuell ansökningsomgång får +0,1 poäng. (Vilka ämnesområden det handlar om varierar i varje omgång utifrån vilka studenter som har sökt. Ca 10 % av de sökande ges poäng för att de läser ett underrepresenterat ämnesområde).
 • Studenter som har varit engagerade i fadder/mentor/buddy/välkomstverksamhet får +0,1 poäng.
 • Studentrepresentantsposter som innehavts någon termin från och med hösten 2017 får +0,2 poäng.

Fördelning av platser

Maxpoäng på en ansökan är 8,4 poäng. Alla ansökningar rangordnas efter poäng och platser fördelas i en omgång:

Cirka tre till fyra veckor efter sista ansökningsdatum meddelas via e-post om du fått en plats eller är placerad på reservlista. De som får ett erbjudande har drygt en vecka på sig att tacka ja eller nej till sitt erbjudande. Om du erbjuds en utbytesplats måste du tacka ja till ditt erbjudande inom den angivna tidsramen. Det är viktigt att du svarar i tid. Observera att uteblivet svar betraktas som att du tackar nej. Alla som tackar nej lämnar ansökningsförfarandet. Det är alltså inte möjligt att tacka nej till ett erbjudande och stå kvar som reserv till ett annat universitet. Det är inte heller möjligt att tacka ja och ändå stå kvar som reserv till högre val.

 1. Du blir kontaktad av enheten för internationell mobilitet med information om hur du söker till just ditt värduniversitet. Du har blivit utvald av Uppsala universitet vilket är en förutsättning för att söka som utbytesstudent till alla våra partneruniversitet. Ansökningsprocesserna kan se lite olika ut så läs noggrant alla instruktioner du får skickat till dig. För frågor om ansökan vänder du dig i första hand till din handläggare på enheten för internationell mobilitet om inget annat kommunicerats till dig.

 2. Inför ansökan till ditt värduniversitet ser du över dina kursval igen. Ta kontakt med din studievägledare vid institutionen om du planerar att tillgodoräkna dig dina studier inom din utbildning för att se vilka kurser du kan läsa.

 3. Om du åker genom ett avtal som berättigar till stipendium får du även information om hur du går vidare med denna process.

 4. Efter att värduniversitetet har mottagit och behandlat din ansökan får du ett antagningsbesked. I vissa fall kommer antagningsbeskedet digitalt direkt till dig och i de fall när det skickas till enheten för internationell mobilitet så kontaktar vi dig. Observera att handläggningstiden för ansökningar varierar kraftigt mellan värduniversiteten. Det kan därför dröja innan du får ditt antagningsbesked. Vi erbjuder en möjlighet till en utbildning, som i sin tur sker på partneruniversitetets villkor. Observera att det alltid är värduniversitetet som beslutar om du blir antagen eller inte.

 5. När ditt antagningsbesked har kommit är det dags att söka visum, boende mm. Läs vår checklista innan avresa för mer tips.

 6. Du får en inbjudan att delta på ett "pre departure-möte" med enheten för internationell mobilitet. Där får du träffa andra utresande studenter och få mer praktisk information om ditt utbyte.

Du kan vara på utbyte max 12 månader på kandidatnivå och max 12 månader på masternivå. Det innebär att du kan bli beviljad ett eller flera utbyten under din studietid. Vi utgår från den nivå du läser vid Uppsala universitet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo