Åter till campusundervisning i höst

Uppsala universitet återgår till campusundervisning från och med höstterminens start 30 augusti. Folkhälsomyndighetens bedömning är att utbildning på plats är viktigt för kunskapsinhämtning och för hälsan, både på kort och lång sikt.

Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd som gäller från den 1 juni 2021 innebär att rådet om distansutbildning för vuxenutbildning upphör och att undervisning kan genomföras på plats.

Inledningsvis kommer det att finnas skillnader mellan olika utbildningar om hur stor del av undervisningen som kommer att ske digitalt och hur mycket som kommer att ges på plats. Det kan bero på vilket ämne det är, tillgång på lokaler eller möjlighet att hålla avstånd.

Det är därför av största vikt att studenter och medarbetare vid Uppsala universitetet fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer: att vaccinera sig, hålla avstånd – där det är möjligt, stanna hemma vid sjukdom, hålla god handhygien och att testa sig vid symptom.

Universitetets campusområden och bibliotek kommer att var öppna som vanligt från och med den 30 september.

Håll dig fortsatt uppdaterad via Uppsala universitets covid-19-information.

Om läget i smittspridningen förändras kan rekommendationerna komma att ändras.

Testning och inresande till Sverige

Alla inresande från länder utanför Norden ska testa sig för covid-19 på ankomstdagen så att smittspårning kan underlättas och kontakt med vården etableras vid eventuell sjukdom.

Region Uppsala och Region Gotland erbjuder testning. Mer information hittar du på 1177.se

Information om covid-19-testningen för internationella studenter i Uppsala (pdf) (på engelska). Pdf, 238 kB.

Information om covid-19-testningen för internationella studenter vid Campus Gotland (pdf) (på engelska). Pdf, 378 kB.

Vaccinering

Region Uppsala och Region Gotland erbjuder studenter och anställda vaccinering, oavsett hemregion och oavsett var de fått en första dos. Det gäller även internationella studenter och medarbetare.

Svenska medborgare och personer med svenskt personnummer kan boka vaccinationstid via 1177. Internationella studenter kan boka vaccinationstid via regionernas callcenter.

Smittspårning och egenrapportering vid smitta

Universitetet har ett fortsatt nära samarbete med smittspårningsenheterna vid Region Uppsala och Region Gotland. Universitetet uppmanar också till fortsatt egenrapportering av bekräftad covid-19-smitta via universitetets webbplats för att underlätta smittspårning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo