Stipendier

Studenter och forskare vid Uppsala universitet har varje termin möjlighet att söka en mängd stipendier. Ett fåtal stipendier kan också studenter och forskare vid andra universitet och högskolor i landet söka.

Lediga stipendier just nu

Anslag ograduerade forskare på medicinska fakulteten

Ansökan görs på särskild blankett Pdf, 485 kB. (pdf) som lämnas in till den egna institutionen. Deadline 2021-09-14.

Borgström, Hedström

För genetisk forskning. Deadline 2021-09-22 kl 17:00.

Se tidslinjen över ansökningsperioder, bevakning och beslut.

Rekvisition

I stipendiesystemet under fliken ’Innehav’ kan forsknings- och resestipendier rekvireras.

Stipendier som söks på annat sätt

De flesta stipendier söker du via universitetets stipendiesystem. Det finns dessutom ett antal stipendier som hanteras av andra instanser inom eller utanför universitetet och som har andra ansökningsdatum. Se vilka stipendier du söker på annat sätt.

Kontakt

Stipendiekansliet

Besöksadress: Servicecenter på Dag Hammarskjölds väg 7 i Uppsala
Tel: 018-471 47 50 (vardagar 10.00–11.30)
E-post: stipendiekansliet@uadm.uu.se
Postadress: Box 256, 751 05 Uppsala

Senast uppdaterad: