Stipendier

Studenter och forskare vid Uppsala universitet har varje termin möjlighet att söka en mängd stipendier. Ett fåtal stipendier kan också studenter och forskare vid andra universitet och högskolor i landet söka.

Aktuellt

28 jan – 18 feb STIPENDIER VÅRTERMINEN 2021
Ansökningsperioden för vårterminens stora stipendieomgång är stängd. Sista ansökningsdag var 18 februari.

1 april – 10 juni FÖR DIG SOM REDAN HAR STIPENDIER
Du som innehar ett stipendium som sträcker sig över flera terminer måste bevaka stipendiet varje termin för att behålla det.

Maj - NÄR ÄR BESLUTEN KLARA?
Alla som sökt stipendier får i slutet av maj, via mejl, veta om de fått något stipendium eller inte. Några veckor senare betalas terminens belopp ut. Rese- och forskningsstipendier ska rekvireras av stipendiaten.

September - STIPENDIER HÖSTTERMINEN 2021
Ansökan för höstterminens stipendier beräknas öppna i september. Exakta datum för ansökningsperioden kommer att publiceras här i slutet av augusti.

Hitta ­stipendier

Rekvisition

I stipendiesystemet under fliken ’Innehav’ kan forsknings- och resestipendier rekvireras.

Stipendier som söks på annat sätt

De flesta stipendier söker du via universitetets stipendiesystem. Det finns dessutom ett antal stipendier som hanteras av andra instanser inom eller utanför universitetet och som har andra ansökningsdatum. Se vilka stipendier du söker på annat sätt.

Kontakt

Stipendiekansliet

Besöksadress: Servicecenter på Dag Hammarskjölds väg 7 i Uppsala
Tel: 018-471 47 50 (vardagar 10.00–11.30)
E-post: stipendiekansliet@uadm.uu.se
Postadress: Box 256, 751 05 Uppsala

Senast uppdaterad: