Stipendier

Studenter och forskare vid Uppsala universitet har varje termin möjlighet att söka en mängd stipendier. Ett fåtal stipendier kan också studenter och forskare vid andra universitet och högskolor i landet söka.

Ridstipendier 16/8-1/9 kl 17.

Kumlins 25/8 in 14/9 kl 17.

Borgströms/Hedströms 1/9-21/9 kl 17.

Stora kungörelsen 22/8-7/9 kl 17.

Thuréus 25/10- 15/11 kl 17.

Lennanders 27/10-25/1 2023 kl 17.

Du som har ett stipendium som sträcker sig över flera terminer måste bevaka stipendiet varje termin för att behålla det. Bevakning av ditt stipendium sker mellan 1 november-5 januari kl 17.

Du som sökt stipendium får veta via mejl om du fått något stipendium eller inte. Beslut och utbetalningar av terminens belopp sker i slutet av terminen. Rese- och forskningsstipendier ska rekvireras.

Stipendieåret

Se tidslinjen över stipendieåret med ansökningsperioder och datum för bevakning och beslut.

Rekvisition

I stipendiesystemet under fliken ’Innehav’ kan forsknings- och resestipendier rekvireras.

Stipendier som söks på annat sätt

De flesta stipendier söker du via universitetets stipendiesystem. Det finns dessutom ett antal stipendier som hanteras av andra instanser inom eller utanför universitetet och som har andra ansökningsdatum. Se stipendier du söker på annat sätt.

För avgiftsskyldiga studenter som studerat vid Uppsala universitet under läsåret 2021/2022 utlyses stipendierna The Uppsala University Covid-19 Financial Aid Scholarship och The Uppsala University International Scholarship Fund. De täcker en del av stipendiatens terminsavgifter under läsåret 2022/2023. Kontakta tuitiongrants@uu.se vid frågor.

Kontakta Stipendiekansliet

Besöksadress: Servicecenter på Dag Hammarskjölds väg 7 i Uppsala
Tel: 018-471 47 50 (vardagar 10.00–11.30)
E-post: stipendier@uu.se
Postadress: Box 256, 751 05 Uppsala