Stipendier

Studenter och forskare vid Uppsala universitet har varje termin möjlighet att söka en mängd stipendier. Ett fåtal stipendier kan också studenter och forskare vid andra universitet och högskolor i landet söka.

Lediga stipendier just nu

Lennanders. Deadline 26 januari 2022 kl. 17. Ansök via Stipendiesystemet.

Ridstipendierna.För studerande/verksamma vid Uppsala universitet och SLU. Deadline 25 januari kl 17. Ansökan via Stipendiesystemet.

Liljewalchs resestipendium. Deadline 25 januari kl. 17. Ansök via Stipendiesystemet.

Se tidslinjen över ansökningsperioder, bevakning och beslut.

Rekvisition

I stipendiesystemet under fliken ’Innehav’ kan forsknings- och resestipendier rekvireras.

Stipendier som söks på annat sätt

De flesta stipendier söker du via universitetets stipendiesystem. Det finns dessutom ett antal stipendier som hanteras av andra instanser inom eller utanför universitetet och som har andra ansökningsdatum. Se vilka stipendier du söker på annat sätt.

För avgiftsskyldiga studenter som studerat vid Uppsala universitet under läsåret 21/22 utlyses stipendierna The Uppsala University Covid-19 Financial Aid Scholarship och The Uppsala University International Scholarship Fund som under läsåret 22/23 täcker en del av stipendiatens terminsavgifter. Kontakta tuitiongrants@uu.se vid frågor.

Kontakt

Stipendiekansliet
Besöksadress: Servicecenter på Dag Hammarskjölds väg 7 i Uppsala
Tel: 018-471 47 50 (vardagar 10.00–11.30)
E-post: stipendiekansliet@uadm.uu.se
Postadress: Box 256, 751 05 Uppsala