Erasmus+

Erasmus+ är ett europeiskt utbytesprogram som ger dig möjlighet att studera och praktisera i Europa. Erasmus är välkänt och meriterande hos arbetsgivare både i Sverige och utomlands.

Som Erasmusstudent läser du på en högskola eller ett universitet i ett av de 33 så kallade programländerna* i 3-12 månader per utbildningsnivå, utan att du behöver betala någon terminsavgift. Inom Erasmusprogrammet kan du även välja att göra praktik/samla in data till uppsats/exjobb på ett företag, organisation eller universitet i Europa i 2-12 månader per utbildningsnivå. För både studier och praktik inom Erasmusprogrammet får du ett stipendium från Europeiska kommissionen.

* Samtliga länder i EU + Island, Liechtenstein, Norge, Nordmakedonien, Serbien, Storbritannien (fram till minst 31 maj 2022) och Turkiet.

​Erasmusstudier utanför EU

Erasmus+ innehåller även ett program som heter International Credit Mobility (ICM). Genom ICM kan vi som universitet söka medel för att skriva utbytesavtal med specifika universitet utanför EU. Tack vare ICM kan alltså studenter få stipendium för både utbytesstudier och resor.

Mer information om Eramus+

Sverige gick med i Erasmus 1992. Sedan dess har det hänt mycket och programmet har vuxit och omfattar idag bland annat utbytesstudier, lärarmobilitet, praktik m.m.

Erasmus+ finansieras av EU-kommissionen. Om du är nyfiken på att veta om mer grunderna till Erasmus+ kan du läsa mer på kommissionens hemsida.

För att ett universitet ska få ingå i Erasmus+ måste universitetet ha blivit tilldelat ett Erasmuscharter. Det beskriver vilka åtaganden ett lärosäte har gentemot stipendiater och vise versa. Du kan läsa mer om vilka rättigheter och skyldigheter du har som Erasmusstipendiat i Erasmus Student Charter Pdf, 643 kB..

Uppsala universitet har också ett eget Erasmuscharter Pdf, 604 kB. samt ett eget Erasmus Policy Statement Pdf, 82 kB. som beskriver varför Uppsala universitet valt att ingå i Erasmus+. Inför den nya programperioden, 2021-2027, har Uppsala universitets Erasmuscharter Pdf, 539 kB. förnyats. Det finns ett nytt Erasmus Policy Statement Pdf, 285 kB. som beskriver Uppsala universitets fortsatta arbete med Erasmusprogrammet.

Relevanta länkar

EU kommissionen har en app som innehåller tips och information till dig som deltar i Erasmusutbyte eller gör Erasmuspraktik.

Studentorganisationen Erasmus Student Network (ESN) har en guidebok som kan vara till hjälp för utresande studenter.

GoinGlobal hittar du information om hur du söker jobb i respektive land, arbetsmarknadstrender och vilka resurser som finns att tillgå. Dessutom finns information om vad det kostar att bo och leva i respektive land, om skatter, sjukvård och försäkringar.

Senast uppdaterad: